Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.10.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie informuje, iż z dniem 24.10.2022 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (środki rezerwy) w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2022 r.

Dodał: Benedykt Perzyński