Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.06.2023

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 09.06.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęły oferty uproszczone na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego i edukacji:

  • oferta złożona przez Stowarzyszenie Dzieci Twardowskiego na realizację zadania pn. „Wkręceni w sztukę”,
  • oferta złożona przez Stowarzyszenie Chóru „Our Voice” na realizację zadania pn. Udział Chóru „Our Voice” w warsztatach muzycznych oraz Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym w Barcelonie i Lloret de Mar,
  • oferta złożona przez Stowarzyszenie „Z Natury dla Kultury” na realizację zadania pn. „Wkręceni w sztukę”.

Na podstawie art. 19a ust. 4 przedmiotowej ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do dnia 22.06.2023 r.

Uwagi dotyczące przedmiotowej oferty należy składać na adres: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwo Powiatowe w Działdowie ul. Kościuszki 313-200 Działdowo lub e-mail: organizacje@e-starostwo.pl

Informacje dotyczące poszczególnych ofert do pobrania:

 

Dodał: Benedykt Perzyński