Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.04.2023

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2023 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia: Załącznik nr 1

Informacja w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2023 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia: Załącznik nr 2

Dodał: Benedykt Perzyński