Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.09.2023
Inwestycja poprawiająca komfort pensjonariuszy uzdowskiego DPS-u została zakończona!

/zdjęcie główne przedstawia grupę osób przecinającą wstęgę/

Fot: Materiał: Marcin Ostrowski (MD)Dodał: Benedykt Perzyński