Powiat Działdowski

A- A+

Informujemy, że Powiat Działdowski pozyskał 7 840 000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo” z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich.

7 840 000 zł na kolejną inwestycję Powiatu Działdowskiego!
Dodał: Benedykt Perzyński