Powiat Działdowski

A- A+

Częściowy odbiór inwestycji: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m”.

Inwestycja jest wynikiem umowy w sprawie wspólnego przedsięwzięcia drogowego, mającego na celu poprawienie stanu technicznego drogi gruntowej od miejscowości Grądy (gm. Rybno), poprzez teren gminy Grodziczno, Lasów Państwowych do drogi łączącej Kiełpiny z Tarczynami (gm. Lidzbark), podpisanej 30 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Działdowie w Działdowie przez Powiat Działdowski, Gminę Lidzbark, Gminę Rybno, Gminę Grodziczno i Skarb Państwa/Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe/Nadleśnictwo Lidzbark.

Dotacja  Powiatu Działdowskiego do ww. inwestycji wyniosła  100 000,00 zł.

/zdjęcie główne przedstawia uczestników odbioru inwestycji/

Galeria

Fot: Starostwo Powiatowe w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński