Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski przykłada dużą wagę do tego, aby zabytki, które świadczą o bogatej historii naszego powiatu, zostały zachowane w jak najlepszym stanie. Z tego względu każdego roku w budżecie powiatu są wygospodarowywane środki finansowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

W 2019 r. Powiat Działdowski udzielił dotacji na renowację 4 zabytków:

 1. budynek spichlerza w Hartowcu – 20 000 zł (wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej),
 2. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach – 50 000 zł (drewniana elewacja ściany zachodniej i północnej),
 3. kościół pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie – 30 000 zł (prace konserwatorskie sklepienia),
 4. kościół pw. św. Mikołaja w  Wielkim Łęcku – 49 485 zł (przełożenie oraz uzupełnienie dachówek i gąsiorów na wieży kościoła).

Łącznie w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę – 149 485 zł.

W 2020 r. Powiat Działdowski udzielił dotacji na renowację 3 zabytków:

 1. budynek spichlerza w Hartowcu – 37 292zł (wykonanie i montaż ściągów wzmacniających konstrukcję budynku spichlerza),
 2. kamienny mur oporowy stanowiący element cmentarza przykościelnego kościoła parafialnego pw. św. Barbary w  Rumianie – 100 000 zł (odbudowa),
 3. budynek plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie – 160 000 zł (remont pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu).

Łącznie w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę – 297 292 zł.

W 2021 roku Powiat Działdowski udzielił dotacji na renowację 6 zabytków:

 1. budynek spichlerza w Hartowcu – 18 000zł (wykonanie stropów nad częścią pomieszczeń budynku spichlerza),
 2. kościół parafialny pw. św. Barbary w Rumianie – 26 700 zł (oczyszczenie i impregnacja pokrycia dachu kościoła),
 3. ołtarz główny w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie – 96 850 zł (odnowienie ołtarza),
 4. kościół pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie – 50 000 zł (I etap prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej empory organowej),
 5. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach – 40 000 zł (odnowienie ścian wewnętrznych),
 6. kościół pw. św. Mikołaja w Wielkim Łęcku – 58 000 zł (odwodnienie wraz z wymianą betonowej nawierzchni na kostkę postarzaną i wyprofilowanie kostki w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym).

Łącznie w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę – 289 550 zł.

Łącznie w latach 2019 – 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę w wysokości 736 327 zł. Prace dotyczyły budowli posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne oraz kulturowe dla mieszkańców powiatu działdowskiego. Ich renowacja przyczyni się do zachowania często unikatowych zabytków dla przyszłych pokoleń.

/Zdjęcie główne przedstawia wnętrze kościoła w Rumianie/

Dodał: Benedykt Perzyński