Powiat Działdowski

A- A+

Droga powiatowa nr 1353 N na odcinku Lidzbark – Bryńsk już odnowiona!

10 grudnia br. nastąpił uroczysty odbiór inwestycji Powiatu Działdowskiego pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark – Bryńsk na  odcinku od 1+530,00 do km 4+830, której koszt wyniósł 1 0880 769,16 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 540 384,58 zł.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, inspektor nadzoru Jerzy Grochocki, kierownik BSiT w Lidzbarku Jerzy Kopański, pracownik PZD Kazimierz Skonieczny, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata i kierownik budowy Maciej Beniuk.

Galeria

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI SA  z Mławy.

Fot: P. UtrataDodał: Benedykt Perzyński