Powiat Działdowski

A- A+

11 października 2021 r. w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie zawarta została umowa dotycząca realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku głównego szkoły. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELMIR” Emilian Sienkiewicz z Gubit. W ramach robót zaplanowano wykonanie m.in.  tynku zewnętrznego, opracowanie nowego układu kolorystycznego budynku, docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz i stropu poddasza oraz stropu nad aulą. Ponadto wykonanie napraw konstrukcji stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie instalacji odgromowej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do września 2022 r.  Wartość inwestycji wynosi po przetargu 3.430.000,00 zł brutto.

Galeria

Fot: Mariusz GrabińskiDodał: Benedykt Perzyński