Powiat Działdowski

A- A+

Już wkrótce sala gimnastyczna przy działdowskim ZSZ nr 1 zostanie rozbudowana!

W dniu 7 maja 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim a wyłonioną w konkursie firmą budowlaną JL Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. S. Kaliskiego w Działdowie”. Elementem tej inwestycji jest także dobudowanie jednej sali lekcyjnej i prowadzącej do niej klatki schodowej.  Koszt inwestycji wynosi 2 987 670,00 zł. Wymiary obecnej sali gimnastycznej wynoszą: szerokość 12 m, długość 22,8 m, wysokość 7,8 m, powierzchnia całkowita 273,6 m2, powierzchnia użytkowa 240,9 m2. Po rozbudowie wymiary sali gimnastycznej będą wynosiły odpowiednio: 15,15 m x 30,91 m x 9,24 m, powierzchnia całkowita sali gimnastycznej będzie wynosiła 515, 84 m2, powierzchnia użytkowa 468,29 m2, co oznacza zwiększenie powierzchni użytkowej sali gimnastycznej o 227,39 m2. Nawierzchnia posadzki sportowej w rozbudowanej sali gimnastycznej będzie wykonana z parkietu mozaikowego dębowego, tzw. podłoga sprężysta spełniająca warunki zapobiegania urazom w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych.  Sala gimnastyczna będzie przystosowana do uprawiania różnych dyscyplin sportowych dzięki możliwości usytuowania boisk do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej. Boiska będą wyposażone odpowiednio dla tych dyscyplin sportowych, np.: słupki, stojaki metalowe, tablice do kosza, bramki do gry w piłkę ręczną, zestaw do gry w piłkę siatkową. Płyta boiska będzie zapewniała margines bezpieczeństwa odległości jednego metra ścian od krawędzi boiska. Wejście do rozbudowanej sali gimnastycznej będzie znajdowało się na poziomie chodnika, co zapewni osobom niepełnosprawnym ruchowo skorzystanie z obiektu. Tablice do koszykówki będą wyposażone w mechanizm do regulacji wysokości. Te rozwiązania są dostoswane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, co wpłynie na ich aktywizację społeczną i zwiększy możliwość integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym. Rozbudowa sali gimnastycznej poprawi bazę sportową szkoły poprzez jej dostosowanie do współczesnych standardów. Z kolei dobudowanie sali lekcyjnej umożliwi stworzenie optymalnego planu zajęć dla uczniów.  Obiekt będzie wykorzystany do realizacji zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych wychowania fizycznego, a także do organizacji imprez sportowych dla uczniów i mieszkańców powiatu działdowskiego. Rozbudowana sala gimnastyczna będzie stanowić wyrazisty element w ramach istniejącego zagospodarowania terenu szkoły.

Już wkrótce sala gimnastyczna przy działdowskim ZSZ nr 1 zostanie rozbudowana!
Dodał: Benedykt Perzyński