Powiat Działdowski

A- A+

22 kwietnia br. opublikowana została lista podstawowa dofinansowanych wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020), na której znalazły się trzy złożone przez Powiat Działdowski:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy- gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407- I Etap 5,5 km”

Ogólna wartość projektu: 6 180 000 zł

Dofinansowanie: 4 017 000 zł

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137”

Ogólna wartość projektu: 4 560 000 zł

Dofinansowanie: 2 964 000 zł

  1. „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1255N gr. powiatu -Tuczki (do ronda) od km 4+517 do km 11+556 o dł. 7,039 km”

Ogólna wartość projektu: 4 000 000 zł

Dofinansowanie: 2 000 000

Łączna kwota dofinansowania to 8 981 000 zł!

Dodał: Benedykt Perzyński