Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji drogowej w Gnojnie

5 września br. nastąpił odbiór inwestycji pn. Przebudowa  drogi powiatowej nr 1304 N w m. Gnojno., w której uczestniczyli: starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, wójt gminy Działdowo Paweł Cieśliński, zca dyrektora PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński oraz prezes firmy wykonawczej Radosław Rutyna.

Galeria

Długość przebudowanego odcinka wyniosła 520 m.

Wykonawcą robót, które objęły:

– wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym  na dł. 520 m,

– ułożenie dwóch warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4cm +4cm na szerokości 5m i na dł. 520 m,

– wykonanie nawierzchni na zjazdach na drogi polne i do posesji z kruszywa łamanego na pow. 140 m²,

– uzupełnienie pobocza kruszywem naturalnym na szer. 1,00 m na dł.520 m obustronnie,

było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Inżynieryjnych „PRDI” S.A. z Mławy.

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 235 390,64 zł brutto, w tym udziały Powiatu Działdowskiego i Gminy  Działdowo to kwoty po 117 695,32 zł brutto.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński