Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji drogowej w Gródkach

5 grudnia br. dokonano odbioru inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej”, której wykonawcą była firma: Wojciech Zgliczyński. Zakład Betoniarski z Działdowa.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata, pracownik urzędu gminy Dariusz Buńkowski, inspektor nadzoru Robert Roman, zaś ze strony wykonawcy Wojciech Zgliczyński.

Prace nad realizacją projektu objęły położenie nowego chodnika, wykonanie miejsc postojowych i nawierzchni drogi z kostki betonowej.

Galeria

Koszt inwestycji to 487 856,68 zł, w tym dotacja Powiatu Działdowskiego w wysokości 81 832,00 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński