Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji: Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292 N

13 grudnia br. w Lidzbarku dokonano odbioru inwestycji: Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292 N w którym uczestniczyli m. in. starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, burmistrz Maciej Sitarek, radni powiatowi i gminni. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży.

Komisja odbioru ze strony Inwestora :
dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński – przewodniczący, kierownik Działu technicznego PZD Kazimierz Skonieczny i kierownik BSiT w Lidzbarku Jerzy Kopański.

Wykonawcę reprezentował właściciel PW „ZIEJA” Ryszard Zieja.

Inwestycja kosztowała 5 588 242 zł, z czego 3 712 743, 98 zł to środki z Rządowego- Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1 875 498,02 zł to środki Powiatu Działdowskiego.

Zakres  robót na długości 0,983 km objął:

–  położenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (6 133 m²),

– wyłożenie chodnika kostką brukową o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (1 473 m²),

– wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1 296 m²).

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Galeria

Fot: Marcin Ostrowski/PZDDodał: Benedykt Perzyński