Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy inwestycji: „Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszankę piaskowo-solną na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku”

28 września br. dokonano odbioru końcowego, z udziałem starosty Pawła Cieślińskiego i burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka, inwestycji: „Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszankę piaskowo-solną na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku”.

Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Roman Ziółkowski z Jamielnika.

Odbioru dokonali: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński (przewodniczący), starosta Paweł Cieśliński, kierownik Działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Jerzy Kopański i Andrzej Wiśniewski z Pracowni Projektowej 69 Group, zaś ze strony wykonawcy kierownik budowy: Stanisław Dobracki.

Opis robót:

– kubatura: 5333,38m3;

– pow. zabudowy:  772,16 m2 ;

– pow. użytkowa: 735,54 m2 ;

– ilość kondygnacji: 1 szt.

– wysokość: 8,23 m ;

– długość: 30,40 m,

– szerokość: 25,40 m.

Koszt wykonania inwestycji z budżetu Powiatu Działdowskiego wyniósł:

678 518,68 zł.

Odbiór końcowy inwestycji: „Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszankę piaskowo-solną na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku”
Dodał: Benedykt Perzyński