Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej  nr  1349 N w m. Jeglia’’ (film)

19 listopada 2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji ,,Przebudowa drogi powiatowej  nr  1349 N w m. Jeglia’’ dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wyniósł 453,00m.

Zakres robót:

– przebudowa kanalizacji deszczowej,

– ułożenie nowej nawierzchni z masy bitumicznej: warstwa wiążąca + warstwa ścieralna – 2732,00m²,

– przebudowa chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej – 967,55m²,

– uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Inwestor: Powiat Działdowski

Wykonawca: PTH „WAPNOPOL”, Adam Nowakowski z Glinojecka.

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, kierownik Działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, kierownik BSiT w Lidzbarku Jerzy Kopański, sołtys Jeglii Ewa Sendobry, radny gminy Rybno Łukasz Głowacki, pracownik PZD w Działdowie i radny powiatu Krzysztof Aurast, zaś ze strony wykonawcy kierownik budowy Robert Stęplowski.

Łączna wartość inwestycji: 865 793,56 zł, w tym: środki Powiatu Działdowskiego –  332 896,78 zł, pomoc finansowa Gminy Rybno – 100 000,00 zł i środki FDS 50% – 432 896,78 zł.

 

Odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej  nr  1349 N w m. Jeglia’’ (film)
Dodał: Benedykt Perzyński