Powiat Działdowski

A- A+

OTWARCIE NOWYCH PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. E. SUKERTOWEJ – BIEDRAWINY W MALINOWIE

OTWARCIE NOWYCH PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH

13 października br. starosta Marian Janicki uczestniczył w otwarciu, poświęceniu i prezentacji pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół im. E. Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

“Beneficjentem projektu był Powiat Działdowski, zaś bezpośrednim beneficjentem – szkoła. Każdy projekt z RPO WiM wymaga wkładu własnego, w tym wypadku to ponad 150 tysięcy złotych zostało przekazanych z budżetu powiatu. To taki materialny wkład. Ponadto nasze wydziały wspierały merytorycznie pracowników szkoły by ten projekt przygotować, wdrożyć i rozliczyć. Celem tego projektu było stworzenie warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistości, żeby uczeń, który tutaj skończy szkołę, był przygotowany do pracy w profesjonalnie działającym hotelu lub barze. Drugim celem, nie ukrywam, było pokazanie, że mamy tak nowoczesne pracownie, co pozwoli przyciągnąć uczniów spoza powiatu” – wyjaśnił uczestnikom otwarcia starosta Marian Janicki.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński