Powiat Działdowski

A- A+

9 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Działdowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie pomocy finansowej udzielonej Gminie Płośnica na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy.

Całkowity koszt zakupu samochodu dla OSP Płośnica wynosi 1 039 350 zł, w tym dotacja pochodząca ze środków Powiatu Działdowskiego w kwocie 150 000 zł, dotacja pochodząca ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 400 000 zł i środki własne z budżetu Gminy Płośnica w wysokości 439 350,00 zł.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński