Powiat Działdowski

A- A+

Najwięcej do zrobienia jest jeszcze w Lidzbarku przy przebudowie drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N i w Działdowie  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości, gdzie trwają prace przygotowawcze budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Po ich zakończeniu pozostanie tylko położenie nawierzchni. Najprawdopodobniej prace zakończone zostaną w październiku. Najbardziej zaawansowane prace są na drodze Tuczki-Szczupliny, gdzie pozostało tylko przygotowanie poboczy i namalowanie linii krawędziowych. Droga Kurki-Petrykozy będzie natomiast robiona inną technologią. Planujemy położenie stalowej siatki i dwóch warstw asfaltu. Jest to trasa dojazdowa na czas remontu siódemki, a także droga prowadząca do składowiska odpadów w Zakrzewie, którą porusza się cięższy sprzęt, dlatego funkcją siatki będzie wzmocnienie tej drogi. Na ul. Leśnej trwają prace przygotowawcze do budowy ciągu pieszo-rowerowego. Wkrótce na pierwszym odcinku remontowanej drogi pojawi się nowa nawierzchnia –  informuje starosta Paweł Cieśliński

Poniżej podajemy aktualnie realizowane inwestycje oraz wykonawców:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137” 

Wykonawca: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9 18-400 Łomża, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2 14-100 Ostróda,

termin realizacji do 6.11.202 r.,

wartość zadania: 2 828 195,42 zł,

zaawansowanie robót około 40%.

Opis robót:

– długość – 1,397km,

– ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 8 958,190m2,

– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 6 708,990 m2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy- gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407- I Etap 5,5 km” 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck , ul. Nadrzeczna 12,

termin realizacji do 24.11.2021 r.,

wartość zadania: 5 100 422,10 zł,

zaawansowanie robót około 30%.

Opis robót:

– długość – 5,5km,

– ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 31 294,866m2,

– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 1 538,430 m2.

 „Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N’’

Wykonawca: Altor Sp. z o.o. ul Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

termin realizacji do 14.11.2021 r.,

wartość zadania: 1 641 458,48 zł,

zaawansowanie robót około 40%.

Opis robót:

– długość – 1,806km,

– Ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 6 777,600m2,

– Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej – 1 519,500 m2.

,,Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1255N gr. powiatu – Tuczki (do ronda) od km 4+517 do km 11+556 o dł.7,039 km 

Wykonawca: ALTOR Sp. z o.o. ul Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki ,

termin realizacji do 8 grudnia 2021 r.,

wartość zadania: 2 018 307,81 zł,

zaawansowanie robót około 90%.

Opis robót:

– długość – 7,039km,

– ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 36 065,70m2,

– uzupełnienie poboczy kruszywem – 13 013,00 m2.

,,Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i 1290N w miejscowości Płośnica’’ 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck , ul. Nadrzeczna 12,

termin realizacji do 9.11.2021r.,

wartość zadania: 167 739,90zł.

Opis robót:

– ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 36 031,58m2,

– ułożenie chodników z kostki brukowej – 74,00m2.

Galeria

Fot: K. Chyliński i M. OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński