Powiat Działdowski

A- A+

Przebudowa chodnika w m. Szczupliny w ciągu drogi powiatowej nr 1255 N zrealizowana!

10 września br. miał miejsce odbiór inwestycji drogowej pn. „Przebudowa chodnika w m. Szczupliny w ciągu drogi powiatowej nr 1255 N”, w którym uczestniczyli: przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, sołtys Szczuplin Adam Bochno i kierownik Rejonowego Zespołu Spółek Wodnych w Działdowie Tomasz Rozentalski jako przedstawiciel wykonawcy.

Galeria

Zakres głównych prac objął czynności pomiarowe, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie koryta pod chodnik, peron i zjazd z wywozem gruntu poza teren budowy oraz wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego i podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego. Ponadto ułożono krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej z betonu na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnianymi zaprawą cementową. Wykonano również zjazdy z kostki brukowej betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej wypełniając spoiny piaskiem, położono chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem, uzupełniono również masą bitumiczną krawędzie jezdni przy krawężniku i umocniono skarpy płytami ażurowymi betonowymi.

Galeria

Długość przebudowanego chodnika to 180 mb, zaś powierzchnia – 296,6 m².

Koszt inwestycji wyniósł 49 960, 12 zł, rozłożony po 50% na Powiat Działdowski i Gminę Rybno.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński