Powiat Działdowski

A- A+

10 lipca br. w Jeglii podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim/Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Chylińskiego a wykonawcą, czyli PTH „Wapnopol” Adam Nowakowski, reprezentowanym przez właściciela przy obecności wicestarosty Mariana Brandta i wójta gminy Rybno Tomasza Węgrzynowskiego.

Umowa dotyczyła inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1349 N w m. Jeglia”. Zakres robót odcinka o długości 453 m obejmie przebudowę kolektora deszczowego, nawierzchni i chodników.

Koszt przebudowy wyniesie 865 793, 56 zł brutto, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 432 896, 78 zł, środki powiatu działdowskiego – 332 896,78 zł i pomoc finansowa Gminy Rybno – 100 000 zł.

Prace rozpoczną się za dwa tygodnie.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński