Powiat Działdowski

A- A+

Sala gimnastyczna przy ZSZ nr 1 w Działdowie uroczyście oddana do użytku!

12 października br. została uroczyście oddana do użytku sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie. Przypomnijmy, 7 maja 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim a wyłonioną w konkursie firmą budowlaną JL Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. S. Kaliskiego w Działdowie”. Elementem tej inwestycji było również dobudowanie jednej sali lekcyjnej i prowadzącej do niej klatki schodowej.

Po rozbudowie wymiary sali gimnastycznej wynoszą obecnie 15,15 m x 30,91 m x 9,24 m, powierzchnia całkowita sali gimnastycznej to 515,84 m², a powierzchnia użytkowa: 468,29 m².

Sala gimnastyczna została w pełni przystosowana do uprawiania różnych dyscyplin sportowych dzięki możliwości usytuowania boisk do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej. Boiska są wyposażone odpowiednio dla tych dyscyplin sportowych, np.: słupki, stojaki metalowe, bramki do gry w piłkę ręczną, zestaw do gry w piłkę siatkową i tablice do koszykówki wyposażone w mechanizm do regulacji wysokości. Powyższe rozwiązania są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, co ewidentnie wpłynie na ich aktywizację społeczną i zwiększy możliwość integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym.

Sumując, uroczyście oddana do użytku sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych n1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie stanowi obecnie wyrazisty element w ramach istniejącego zagospodarowania terenu szkoły.

Koszt robót budowlanych: 3 011 656,00 zł.

Koszt inwestycji wyniósł 3 128 654,47 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 2 926 378, 08 zł, natomiast środki z budżetu Powiatu Działdowskiego wyniosły: 202 276,39 zł.

Galeria

/zdjęcie główne przestawia budynek sali gimnastycznej w dniu otwarcia/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński