Powiat Działdowski

A- A+

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od Gnojna do Zakrzewa i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do Wierzbowa

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od Gnojna do Zakrzewa i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do Wierzbowa. Zakres prac na długości 4,932 km obejmuje m. in. przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie robot ziemnych, budowę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji, wykonanie poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także budowę kanału technologicznego. Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada br.

Koszt inwestycji to 8.038.743,19 zł, w tym  środki: z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – 7.800.823,00 zł, z budżetu Powiatu Działdowskiego – 237.920,19 zł,
Wykonawcą robót drogowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych PRDI SA z Mławy.

Dodał: Benedykt Perzyński