Powiat Działdowski

A- A+

Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Edukacyjne centrum rehabilitacyjno-medyczne w Gródkach” została podpisana!

4 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Edukacyjne centrum rehabilitacyjno-medyczne w Gródkach” pomiędzy Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku Dorotą Sadowską, działającą z upoważnienia Zarządu Powiatu Działdowskiego, a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych ASBUD SP. z o.o. reprezentowanym przez prokurenta samoistnego Mateusza Ruczyńskiego. Powyższe zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Inwestycja polegać będzie na modernizacji istniejącego budynku po byłym Zespole Szkół Rolniczych zlokalizowanym w powiecie działdowskim w miejscowości Gródki i przystosowaniu go do nowego zakresu użytkowania jakim będzie Edukacyjne centrum rehabilitacyjno – medyczne w Gródkach. Teren ten obejmuje zaplecze lokalowe, jak i rozległe tereny zielone z budynkami małej architektury. Realizacja projektu ma na celu stworzenie systemu i zaplecza technicznego stanowiącego bazę edukacyjną, dla osób nabywających kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa, bądź specjalistycznej rehabilitacji. Projekt łączy obszary edukacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia formalnego, aktywizacji społeczno-zawodowej, integracji społecznej i kształcenia ustawicznego. Centrum to ma za zadanie prowadzenie edukacji zabezpieczającej system łagodzenia skutków kryzysu pandemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nauki specjalistycznej rehabilitacji dla osób z różnymi dysfunkcjami, również pocovidowymi, kompleksowej opieki aktywizacyjnej z zachowaniem psycho- i socjoterapii oraz stworzenie i wyposażenie hybrydowo-symulacyjnego centrum kwalifikacji medyczno-społecznych. Utworzenie centrum zapewni aktywne włączenie społeczne i zawodowe dzięki wykorzystaniu profesjonalnych i kompleksowych usług wspierających. Oddziaływanie projektu odniesie pozytywne skutki ponadlokalne poprzez zastosowanie innowacyjnego mechanizmu. W edukacyjnym centrum zorganizowane zostaną następujące formy kształcenia: -psychoterapia indywidualna i grupowa, specjalistyczna opieka pielęgniarska, – treningi poznawcze – ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję, – treningi umiejętności społecznych, – treningi asertywności i komunikacji, – treningi inteligencji emocjonalnej, -zajęcia z zakresu psychoedukacji. Przewidziano następujące formy nauki terapii zajęciowej: – arteterapię – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp., – ludoterapię – zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,-filmoterapię, – zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową, – biblioterapię – zajęcia grupowe z książką, -zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,- psycho-rysunek, – treningi kulinarne.

Zakres robót: remont i adaptacja istniejących pomieszczeń tj. m.in.: podłogi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pokryte będą materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Podłoga sal zajęć, pracowni i pomieszczeń socjalnych – wykładzina winylowa. Wymiana instalacji, armatury, stolarki drzwiowej, roboty gipsowe, wymiana glazury i terakoty, doposażenie w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych. Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje również nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

 Termin realizacji zadania (I etap) upływa z dn. 15 listopada 2023 r.

Wartość zadania: 7 575 204,23 zł brutto.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński