Powiat Działdowski

A- A+

UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI W IŁOWSKIM ZSZ

25 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. E. Domańskiego w Iłowie-Osadzie miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych pracowni: z obrabiarkami konwencjonalnymi i sterowanymi numerycznie. Obie pracownie przygotowujące młodzież w ramach kierunku technik mechanik – operator obrabiarek skrawających zostały uruchomione dzięki realizacji projektu RPO WW-M na lata 2014-2020 nr RPWM.02.04.01-28-0121/16 o łącznej kwocie 432 149,94 zł, przy wkładzie własnym Powiatu Działdowskiego w wysokości 43 215 zł.

Galeria

W uroczystości uczestniczyli m. in. przedstawiciele powiatowych władz samorządowych: starosta Marian Janicki, przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska, wicestarosta Marian Brandt, skarbnik Urszula Wojtczyk, radni: Paweł Rutkowski i Roman Gąsiorowski i gminnych, m. in. wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iłowo-Osada Dorota Kacperowska, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego: Maria Joanna Pietrukaniec, koordynator projektu Marcin Genatowski, lokalni przedsiębiorcy: prezes zarządu Dekorglass Działdowo S.A. Gabriel Chojak, przedstawicielka firm Heinz Glas Teresa Miecznik, dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Techmor Sp. z o. o. w Działdowie Adam Frelczak, przedstawiciele uczelni partnerskiej, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie: kanclerz Piotr Wójcik, dyrektor Działu Mechaniki Tomasz Dzik i kierownik Pracowni i Laboratoriów Sebastian Dalecki, przedstawiciele nadleśnictw: Dwukoły – Jacek Falborski, i Lidzbark – nadleśniczy Dariusz Szczawiński, dyrektorzy szkół gminnych, ks. proboszcz Jan Pezara a także gimnazjaliści. Uroczystość otworzył i czuwał nad jej przebiegiem dyrektor szkoły, Jacek Markiewicz.

Galeria

Celem realizacji ww. projektu było m. in. dopasowanie kształcenia ZSZ w Iłowie-Osadzie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Materiał filmowy:

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński