Powiat Działdowski

A- A+

Uroczysty odbiór wyremontowanego skrzydła Oddziału Psychiatrycznego oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego w działdowskim SP ZOZ

12 stycznia 2022 r. w działdowskim SP ZOZ odbył się uroczysty odbiór dwóch inwestycji: Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SP ZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku, której wykonawcą była firma AMR Budownictwo Sp. z o.o. z Biskupca oraz  Pracownia Rezonansu Magnetycznego – w ramach finansowania inwestycji przez inwestora zewnętrznego, której inwestorem i wykonawcą była firma AMR Diagnostic z Elbląga.

W odbiorach uczestniczyli m. in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, członkowie  zarządu powiatu Janusz Kaczmarek, Wiesław Cieślak i Marian Brandt, prezes AMR Diagnostic Krzysztof Sielicki oraz dyrektor SP ZOZ Ireneusz Weryk i jego zastępca Grzegorz Żórawski.

Pierwsza inwestycja zrealizowana została dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 w kwocie 1 168 853,01 zł przy wkładzie własnym Powiatu Działdowskiego w kwocie 381 482,20 zł. Dzięki tej inwestycji osiągnięte zostały następujące cele:

– zwiększono powierzchnię użytkową Oddziału psychiatrycznego SP ZOZ w Działdowie o 263,61 m² na potrzeby świadczenia usług z zakresu leczenia psychiatrycznego,

– wybudowano jeden obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, który jest przestrzenny i wyposażony we wbudowaną infrastrukturę techniczną wraz z klimatyzacją,

– wykonano roboty wynikające związane z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ciągi komunikacyjne, dojazd i miejsce postoju dla ambulansu i ogrodzenie terenu zielonego.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 550 373,36 zł.

W przypadku drugiej inwestycji, czyli wykonania Pracowni Rezonansu Magnetycznego – w ramach finansowania inwestycji przez inwestora zewnętrznego zostały poniesione następujące koszty:

 – skaner – 3 900 000 zł,

– roboty budowlane – 2 900 000 zł,

– wydatki IT – 700 000 zł,

– kamery termowizyjne – 450 000 zł,

– oprzyrządowanie – 360 000 zł,

– pozostałe koszty, w tym koszty wyposażenia pracowni – 700 000 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 9 010 000,00

Benedykt Perzyński

/zdjęcie główne przedstawia trzech mężczyzn i jedną kobietę przecinających wstęgę/

Galeria

Fot: Benedykt Perzyński/ Materiał filmowy: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński