Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 12.09.2023
Już wkrótce powstanie Działdowski Klaster Energii!

11 września br. w Działdowie zostało zawarte porozumienie o ustanowieniu klastra energii o nazwie „Działdowski Klaster Energii” pomiędzy Powiatem Działdowskim, reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego i wicestarostę Krzysztofa Aurasta, Gminą Miasto Działdowo, reprezentowaną przez burmistrza Grzegorza Mrowińskiego, Gminą Działdowo, reprezentowaną przez wójta Mirosława Zielińskiego, Gminą Iłowo-Osada, reprezentowaną przez wójta Sebastiana Cichockiego, Gminą Płośnica, reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Groblewskiego, Dekorglass Działdowo S.A., reprezentowaną przez prezesa zarządu Gabriela Chojaka, HEINZ-GLAS Działdowo. Sp. z o.o., reprezentowaną przez prezesa zarządu Bartosza Stentoft Wojnarowicza i członka zarządu Zbigniewa Nowaka, Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym Sp. z o.o., reprezentowaną przez prezesa zarządu Sławomira Karczewskiego, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Sp. z o.o., reprezentowaną przez prezesa zarządu Sławomira Pszennego, Warmińsko-Mazurskim Koordynatorem Klastrów Sp. z o. o., reprezentowaną przez pełnomocnika zarządu Macieja Szramka.
Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Działdowskiego Klastra Energii, którego nadrzędnym celem jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego na obszarze klastra, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz optymalizacje wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.
Klaster będzie podejmował wszelkie działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, mające na celu propagowanie ekologii oraz efektywnego i oszczędnego wykorzystywania energii, będzie angażował się w realizowanie i wdrażanie projektów, w tym unijnych, z zakresu energetyki odnawialnej we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i osobami fizycznymi działającymi w tym sektorze.
W ramach klastra będą podejmowane działania na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetyki odnawialnej, wspierania inicjatyw związanych z organizacją lokalnego wytwarzania i konsumowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym równoważenie podaży i popytu energii.
Ponadto klaster poprzez Warmińsko-Mazurski Koordynator Klastrów Sp. z o. o. będzie podejmował działania mające na celu wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz cieplnej. Prowadzona w tym zakresie działalność gospodarcza będzie realizowana przez Warmińsko-Mazurski Koordynator Klastrów Sp. z o. o. posiadającą odpowiednie uprawnienia i pozwolenia. Podejmowanie współpracy na rzecz realizacji konkretnego przedsięwzięcia w ramach klastra będzie każdorazowo wymagało zawarcia pomiędzy realizującymi je partnerami szczegółowej umowy odwołującej się do postanowień porozumienia. Szczegółowe zasady funkcjonowania organów DKE, sprawy organizacyjne i finansowe określone zostały w Regulaminie DKE.

 

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia trzech mężczyzn/

Fot: Mariusz GrabińskiDodał: Benedykt Perzyński