Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.08.2022
Już wkrótce rozpoczniemy realizację projektu „Rowerowa Działdowszczyzna”!

12 sierpnia br. w Szczytnie przyznana została Powiatowi Działdowskiemu pomoc w ramach Poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego LEADER kierowanego przez społeczność  w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektu „Rowerowa Działdowszczyna” w kwocie 63 630,00 zł. W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział: wicestarosta Krzysztof Aurast oraz skarbnik Urszula Wojtczyk.

Leader to oddolne podejście aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich. Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności. Opracowana przy udziale mieszkańców lokalna strategia rozwoju zakłada współpracę sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą lokalną grupę działania, która samodzielnie wybiera projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Jednym z elementów jej wdrażania jest wsparcie na rzecz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowy o przyznaniu pomocy zostały zawarte z lokalnymi samorządami z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, które złożyły wnioski w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

Koszt realizowanego przez Powiat Działdowski projektu „Rowerowa Działdowszczyzna” wyniesie 127 979,56 zł, z czego środki własne opiewają na sumę 64 349,56 zł. Resztę stanowią wspomniane wyżej środki z PROW 2014-2020 w wysokości 63 630 zł.

Projekt „Rowerowa Działdowszczyzna” przedstawia przebieg czterech tras rowerowych w obrębie gminy Miasto Działdowo i gminy Działdowo oraz przedmiot w zakresie podstawowej infrastruktury turystycznej wzdłuż rekomendowanej sieci tras.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowane w koncepcji trasy rowerowe tworzą spójną sieć tras przebiegających wokół Działdowa. Przebieg tras zaprojektowany jest na podstawie pętli oraz tras łącznikowych pozwalających dowolnie modyfikować przejazdy. Wyznaczony został wspólny punkt startu oraz miejsca postojowe. Trasy te projektowane są z myślą o wszystkich rodzajach rowerzystów, również tych mniej doświadczonych. Mają one bowiem służyć w pierwszej kolejności rozwojowi rekreacji rowerowej w powiecie działdowskim. Różnego rodzaju nawierzchnie, rodzaje dróg oraz dystanse różnicują trasy pod względem trudności i wymagań sprawnościowych rowerzysty. Szlaki biegną drogami asfaltowymi, drogami polnymi i leśnymi. W przebiegu szlaków uwzględniono istniejące ścieżki rowerowe co zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów zwłaszcza przy wyjeździe z miasta Działdowo. Dodatkowo w ciągu szlaków rowerowych umieszczone zostaną tablice historyczne informujące o walorach kulturowych regionu.

Trasa rowerowa nr 1: Żółta Pętelka

Trasa rowerowa nr 2: Do Klęczkowa

Trasa rowerowa nr 3: Niebieska Pętla

Trasa rowerowa nr 4: Na Malinowo

Projektowane oznakowanie polega na wprowadzeniu znaków pionowych typu R-4:

– informacja o szlaku rowerowym z barwnym oznaczeniem szlaku rowerowego (R-4);

– informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego (R-4a);

– zmiana kierunku szlaku rowerowego z barwnym oznaczeniem szlaku rowerowego (R-4b);

– drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego (R-4c);

– drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość (R-4d);

– tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego (R-4e)

 

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia dwie kobiety i mężczyznę siedzących przy stole/

Fot: Ewelina GołębiewskaDodał: Benedykt Perzyński