Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 23.04.2019
Już wkrótce XV Spartakiada „Z Wiosną po Zdrowie!”

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie organizuje w dn. 28-30 maja br. w Lidzbarku XV Spartakiadę „Z WIOSNĄ PO ZDROWIE” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z placówek kształcenia specjalnego. W ramach przygotowań imprezy organizatorzy poszukują wsparcia osób prywatnych, firm i organizacji, którym leży na sercu dobro osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W Spartakiadzie weźmie udział ok. 250 osób, w tym 14-16 drużyn z placówek kształcenia specjalnego z terenu całej Polski, ich nauczycieli i terapeutów. Głównym jej celem jest integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, aktywowanie i wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych poprzez sport, promocja zdrowia, kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie (W załączeniu Program i Regulamin).

Nadesłał: Sławomir Przybyło

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński