Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.08.2022
Już wkrótce zostanie rozpoczęta dalsza przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo!

17 sierpnia br. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie została zwarta umowa na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740 pomiędzy Powiatem Działdowskim/Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie, a Przedsiębiorstwem Transportowo-Handlowym „Aapnopol” Adam Nowakowski z Glinojecka, stanowiącej drugi etap przebudowy odcinka drogowego ulicy Leśnej w Działdowie do Malinowa.

Zadanie zrealizowane zostanie za kwotę 8 069 818,93 zł i współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95% jego wartości.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną: istniejąca infrastruktura odwadniająca, istniejące chodniki i ścieżki rowerowe. Ponadto zostaną wykonane: nowe chodniki, oznakowanie poziome i pionowe, zjazdy, nowe odcinki ścieżek rowerowych, nowe stanowiska postojowe, bariery ochronne, oddzielające drzewa od jezdni, parkingi i zatoki autobusowe, pobocza z kruszywa oraz nowe warstwy bitumiczne jezdni.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Mariusz GrabińskiDodał: Benedykt Perzyński