Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.07.2020
Kolejna droga powiatowa już wkrótce zostanie wyremontowana! (film)

8 lipca br. podpisana została w obecności starosty Pawła Cieślińskiego oraz wójta gminy Rybno Tomasza Węgrzynowskiego umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim/Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Chylińskiego a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZIEJA z Łomży na wykonanie zadania „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1256N Dębień – Rumian – gr. powiatu na odc. od km 0+000 do km 3+600 od m. Dębień do m. Rumian”.

Wartość zadania to 869 509,89 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś Gmina Rybno udzieliła ze swej strony pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu w wysokości 100 tys. zł.

Dodał: Benedykt Perzyński