Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 02.06.2021
Kolejna nowoczesna metoda terapeutyczna stosowana w działdowskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej

Do oferty pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie, obok terapii EEG  Biofeedback i Metodą Tomatisa, dołączono terapię Metodą Warnkego, opartą na wspomaganiu pracy mózgu przy pomocy nowoczesnych technologii.

Terapia Metodą Warnkego, polegająca na  oddziaływaniu podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego, stosowana jest u dzieci z problemami szkolnymi, wynikającymi z deficytu w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i słabej integracji z innymi dziećmi.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

  • trudności w nauce,
  • problemy w nauce czytania i pisania,
  • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD),
  • problemy logopedyczne,
  • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję,
  • problemy w lateralizacji,
  • problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu, np. po udarze,
  • problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych i jest  stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a od 2010 roku również w Polsce, zyskując uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz zestandaryzowanej metodologii diagnozy i treningu.

W ocenie pacjentów trening Metodą Warnkego poprawia rozumienie wypowiedzi w języku obcym. Opisane osiągnięcia sprawiają, że dzieci chętniej chodzą do szkoły, a ich codziennej aktywności nie towarzyszy stres i lęk. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.

Warto również zwrócić uwagę na inne, a wspomniane wyżej metody pracy stosowane w naszej poradni, a mianowicie na Metodę Tomatisa i EEG  Biofeedback.

Metoda Tomatisa sprzyja rozwojowi zdolności motorycznych (utrzymanie równowagi ciała), emocjonalnych (wyciszenie i nabycie większej pewności siebie) oraz poznawczych (lepsze przyswajanie wiedzy). A możliwe jest to dzięki tzw. neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki mózgu do tworzenia nowych połączeń pod wpływem konkretnych, długotrwałych i powtarzających się bodźców. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie od roku dysponuje urządzeniem TALKSUP, przy pomocy którego odbywa się terapia. Rodzice dzieci objętych terapią zauważają postępy u swoich pociech już po jednej czy dwóch sesjach, dlatego też działdowscy terapeuci tak chętnie wspomagają się tą metodą w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Z treningu mogą korzystać dzieci z problemami w uczeniu się i z zakłóceniami językowymi, całościowymi zaburzenia rozwoju i dysleksyjnymi.

Od kilkunastu lat w naszej Poradni prowadzimy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem aparatury EEG Biofeedback, albo inaczej neurofeedback. Jest to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w ośrodku szkoleniowym NASA i była wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Polega ona na terapii opartej o monitorowanie przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu dziecko może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach trudno jest panować. Terapia EEG Biofeedback jest wykorzystywana w przypadkach występowania u dzieci i młodzieży zaburzeń koncentracji, stanów lękowych, depresji, nadpobudliwości, epilepsji, zaburzeń ze spektrum autyzmu czy niskiej odporności na stres. Dzięki niej osoba w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, by mózg pracował wydajniej i szybciej. Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje pochwały i nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia, dlatego też jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna i ciekawa. W działdowskiej poradni ten model pracy stosowany jest głównie w celu polepszenia koncentracji uwagi i zmniejszenia objawów nadpobudliwości.

Wszystkie niezbędne do pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie zakupy nowoczesnego sprzętu sfinansował w całości organ prowadzący, czyli Powiat Działdowski.

Informacja: PP-P w Działdowie

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński