Powiat Działdowski

A- A+

Nieodpłatna pomoc prawna 17.02.2022

Uprzejmie informuję, że z dniem 21 lutego 2022 r. przywraca się stacjonarną działalność Punktów oraz załatwiania spraw w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działających na terenie powiatu działdowskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach ustalonych w każdym Punkcie.

 Przed osobistym przybyciem do siedziby danego Punktu należy ustalić termin wizyty telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 lub mailowo pod adresem   kultura@e-starostwo.pl. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo  przy zachowaniu reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

 Nadal obowiązuje możliwość załatwienia sprawy za pomocą środków komunikowania się na odległość dla osób uprawnionych wyrażających wolę skorzystania z pomocy niestacjonarnej.

 STAROSTA DZIAŁDOWSKI

(-) mgr inż. Paweł Cieśliński

/zdjęcie główne przedstawia budynek/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński