Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.06.2018
KONKURS DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH!

Już od 1 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia do zorganizowanego przez Agencję  Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi konkursu „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”, którego przedmiotem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin. Prace konkursowe można przesyłać do 15 sierpnia 2018 r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym (1.06-15.08.2018 r.) powołane w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR jury wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie wyróżnione OSP otrzymają torby medyczne do ratowania życia ludzkiego. Prezentacja najlepiej oceniona przez Oddział Regionalny, weźmie udział w drugim etapie  (27.08-2.09.2018 r.), w którym na fejsbukowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie. Jednostka OSP, której projekt zgromadzi najwięcej głosów otrzyma nagrodą rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy składający się z fantoma i defibrylatora, a zdobywca III miejsca otrzyma pilarkę spalinową.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-oglasza-konkurs-dla-osp-ochotnicza-straz-pozarna-w-sluzbie-mieszkancow-wsi.html

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński