Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 03.01.2019
Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr

Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r. przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030” lub na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/

Dodał: Benedykt Perzyński