Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.01.2019
Konsultacje społeczne w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do konsultacji społecznych projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 r. na terenie naszego województwa.

Konsultacje skierowane są organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szczegóły, oraz dokumenty (projekt uchwały oraz formularz zgłaszania opinii i uwag), znajdują się na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3586-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-uprawy-maku-i-konopi-wloknistych

 

Informacja: WiM

Dodał: Benedykt Perzyński