Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 24.05.2024
Kreatywna Przemiana w Lidzbarku! Nowy projekt unowocześniający kształcenie techników reklamy

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, realizuje ambitny projekt pt. „Kreatywna Przemiana”, mający na celu unowocześnienie kształcenia zawodowego w kierunku technik reklamy. Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w maju 2024 roku i potrwa do 30 września 2024 roku, jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych pracodawców i dynamiczne zmiany w branży reklamowej.

 Innowacyjne podejście do edukacji

Projekt „Kreatywna Przemiana” odpowiada na potrzeby zidentyfikowane przez szkołę, które obejmują braki w nowoczesnym sprzęcie, materiałach dydaktycznych oraz odpowiednio wykwalifikowanej kadrze. Szkoła boryka się z problemem braku dostępu do nowoczesnych narzędzi i technologii, co ogranicza jakość nauczania i możliwości praktyczne uczniów. W ramach projektu zostanie wprowadzony nowy przedmiot – „Fotografowanie i modelowanie”, a także zaktualizowany program nauczania, który obejmie naukę obsługi nowoczesnych narzędzi graficznych, analizy danych reklamowych, marketingu internetowego oraz druku 3D. Te zmiany mają na celu lepsze przygotowanie uczniów do współczesnych wymagań rynku pracy.

Współpraca z pracodawcami

Projekt powstał we współpracy z lokalnymi pracodawcami, takimi jak Agencja Reklamowo-Handlowa IWO-MAR, Centrum Poligraficzno-Reklamowe w Lidzbarku, Grupa Manufaktura w Działdowie oraz Drukarnia TINTA. Pracodawcy ci podkreślili potrzebę unowocześnienia kształcenia w zawodzie technika reklamy, aby absolwenci byli lepiej przygotowani do pracy w dynamicznie zmieniającej się branży.

 Szkolenie nauczycieli

Integralną częścią projektu jest szkolenie dla nauczycieli, które poświęcone będzie zastosowaniu druku 3D w reklamie. Nauczyciele nauczą się obsługi drukarek 3D, projektowania modeli 3D oraz wykorzystania tej technologii w kampaniach reklamowych. To szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli, co bezpośrednio przełoży się na jakość kształcenia uczniów.

 Dofinansowanie i realizacja

Projekt „Kreatywna Przemiana” uzyskał dofinansowanie w wysokości 646 143,58 zł, co stanowi 90% całkowitych kosztów projektu, wynoszących 717 937,31 zł. Pozostałe 10% (71 793,73 zł) to wkład własny powiatu działdowskiego. Realizacją projektu zajmuje się Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, który posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych.

 Przyszłość uczniów

Dzięki realizacji projektu, Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do nauki dla młodzieży zainteresowanej reklamą. Uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, co pozwoli im na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Wprowadzenie druku 3D i nowych technologii do programu nauczania rozwija kreatywność uczniów i przygotowuje ich do pracy w nowoczesnej branży reklamowej.

Projekt „Kreatywna Przemiana” to krok w stronę nowoczesnej edukacji, który pozwoli uczniom z Lidzbarka na zdobycie wiedzy i umiejętności, otwierając przed nimi drzwi do przyszłości w dynamicznie rozwijającej się branży reklamowej.

 Zadania, działania projektu

-Aktualizacja programu nauczania. Wprowadzenie najnowszych informacji z dziedziny reklamy, nowych technologii, narzędzi i strategii reklamowych. Zwiększenie liczby praktycznych zajęć i projektów. Uwzględnienie marketingu internetowego, projektowania mobilnego oraz nauki druku 3D.

-Wprowadzenie nowego przedmiotu „Fotografowanie i modelowanie”. Celem jest rozwój umiejętności praktycznych uczniów z zakresu wizualnej komunikacji. Zajęcia obejmą naukę obsługi oprogramowania graficznego, analizy danych reklamowych, marketingu internetowego oraz druku 3D.

-Zakup nowoczesnego sprzętu i narzędzi. Doposażenie pracowni w nowoczesne narzędzia, które pozwolą nauczycielom prowadzić lekcje bardziej efektywnie.

-Szkolenie dla nauczycieli. Szkolenie pt. „Zastosowanie druku 3D w reklamie”. Program szkolenia obejmuje moduły od wprowadzenia do druku 3D, przez projektowanie i praktyczne ćwiczenia, aż po zastosowania druku 3D w kampaniach reklamowych.

 Grupy docelowe

– Nauczyciele. Zatrudnieni w technikum reklamy w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

-Technikum reklamy. Podmiot edukacyjny, który skorzysta z doposażenia pracowni i unowocześnienia programu nauczani

 Cele projektu

-Unowocześnienie oferty kształcenia zawodowego w kierunku technik reklamy poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i narzędzi, co pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do współczesnych wymagań rynku pracy.

-Podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania druku 3D w edukacji reklamowej, co bezpośrednio przełoży się na jakość kształcenia uczniów.

Efekty, rezultaty projektu

Poprawa jakości kształcenia. Dzięki unowocześnieniu oferty kształcenia i doposażeniu pracowni, uczniowie technikum reklamy będą mieli dostęp do najnowszych narzędzi i technologii, co podniesie ich umiejętności praktyczne i teoretyczne.

Lepsze przygotowanie do rynku pracy. Absolwenci technikum reklamy będą lepiej przygotowani do pracy w dynamicznie zmieniającej się branży reklamowej, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie.

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Nauczyciele zdobędą nowe umiejętności z zakresu druku 3D, co wzbogaci ich warsztat dydaktyczny i pozwoli na efektywniejsze prowadzenie zajęć.

Atrakcyjność szkoły. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku jako miejsca nowoczesnej edukacji, co może przyciągnąć większą liczbę uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku technik reklamy.

Dorota Sadowska

dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #KreatywnaPrzemiana #Edukacja #TechnikReklam

 

Dodał: Benedykt Perzyński