Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 20.03.2023

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej wiedzy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na temat Funduszy Europejskich. Badania prowadzą pracownicy Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania są anonimowe. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na zadawane pytania. Jednocześnie zapewniamy, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych do celów naukowych.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eteLJbt720SFXQgzq4E8G2UThtw9hAdBilpMvswmtW5UNDREWk1PTlpNNjdBUFM0UkQ4V00xUVJMOS4u

Dodał: Benedykt Perzyński