Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 14.02.2022

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości W-M UW w Olsztynie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Pełna treść listu w załączeniu:

Dodał: Benedykt Perzyński