Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 03.12.2019
LO w Lidzbarku szkołą  równych szans

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku zakończono inwestycję pod nazwą „Szkoła równych szans”.  Jej celem była likwidacja  barier architektonicznych poprzez montaż platformy  schodowej oraz modernizację łazienki na parterze budynku  z jednoczesnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, tym samym  parter placówki będzie dostępny  dla  niepełnosprawnych uczniów  i partnerów liceum. Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszy PEFRON  w ramach programu „Wyrównywanie różnić między regionami III w obszarze B”. Projekt Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku wpisuje się w działania władz Powiatu Działdowskiego zmierzające do dostosowania poszczególnych placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Galeria

Łączny koszt inwestycji wyniósł  106 893,15 zł , w tym środki Powiatu Działdowskiego  to 73 782,23 zł, zaś środki PEFRON  – 33 110,92 zł.

Nadesłał: Marcin Marszak

Fot: LO LidzbarkDodał: Benedykt Perzyński