Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 17.01.2024
Zaproszenie do konkursu na opracowanie Logo Powiatu Działdowskiego

Starosta Działdowski zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie Logo Powiatu Działdowskiego

 W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zajmująca się tworzeniem grafiki amatorsko lub profesjonalnie.

Do konkursu można zgłosić jeden projekt Logo Powiatu Działdowskiego, opracowany zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie.

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!!!

Nagrodzony projekt stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Powiatu Działdowskiego oraz będzie przeznaczony do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych oraz korespondencyjnych.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin.

Termin nadsyłania prac mija 1 marca 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 697 59 67 lub mailowo pod adresem: organizacje@e-starostwo.pl

 

Poniżej do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu

Dodał: Benedykt Perzyński