Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.07.2024
Maturzyści z powiatu działdowskiego najlepsi w województwie!

Brawa dla tegorocznych maturzystów powiatu działdowskiego! Okazali się najlepsi w województwie warmińsko–mazurskim!

Jak wynika ze wstępnej informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży maturzyści z powiatu działdowskiego pod względem zdawalności matury  zajęli I miejsce w województwie warmińsko – mazurskim.

W liceach ogólnokształcących wystąpiły bardzo wysokie wskaźniki zdawalności:

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Działdowie – na poziomie 95%,

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie  – na poziomie 96,6%,

w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku – na poziomie 95,5%.

Wszystkie zaprezentowane wskaźniki w liceach są wyższe od wskaźnika krajowego (88,6%).

W technikach wystąpiły następujące wskaźniki zdawalności:

w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie – na poziomie 89,7%,

w Technikum nr 2 w Działdowie – na poziomie 85,5%,

w Technikum w Iłowie – Osadzie – na poziomie 94,4%,

w Technikum w Lidzbarku – na poziomie 81,8%,

w Technikum w Malinowie – na poziomie 36,4%.

Zaprezentowane wskaźniki w czterech technikach są wyższe od wskaźnika krajowego (78,1%).

Ten ogromny sukces to powód do dumy i satysfakcji z osiągniętego wyniku. To dzięki ambicji, wytrwałości i pracowitości nasi uczniowie są najlepsi w województwie pod względem zdawalności egzaminu maturalnego.

Serdeczne gratulacje maturzystom, rodzicom, dyrektorom i nauczycielom składa starosta Paweł Cieśliński oraz członkowie Zarządu: wicestarosta Krzysztof Aurast, Janusz Kaczmarek, Aneta Borkowska i Grzegorz Kaszubski.

Ogromny wkład włożony w edukację naszej młodzieży zawdzięczamy dyrektorom,  nauczycielom, rodzicom oraz Powiatowi Działdowskiemu jako organowi prowadzącemu ww. szkoły. Codzienna praca i partnerstwo we wspólnym działaniu na rzecz naszych szkół to jeden z priorytetów, który przekłada się na uzyskany wynik.

Przygotował :Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie danych CKE oraz OKE w Łomży.

Fot: ShutterStockDodał: Benedykt Perzyński