Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 19.10.2018
Milion trzysta tysięcy złotych od Powiatu Działdowskiego na inwestycje w szpitalu

Od początku 2018 r. Powiat Działdowski przeznaczył milion trzysta tysięcy złotych na inwestycje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Dzięki środkom ze Starostwa działdowski SPZOZ kupuje nowy specjalistyczny sprzęt medyczny, modernizuje obiekty szpitalne i wyposażenie sal pacjentów.

 

Milion trzysta tysięcy złotych od Powiatu Działdowskiego na inwestycje w szpitalu

Do tej pory, na inwestycje w 2018 r., SPZOZ w Działdowie wykorzystał środki w ramach dwóch dotacji z Powiatu Działdowskiego w kwocie 410 tys. złotych.
W kwietniu, przy wykorzystaniu dotacji w kwocie 110 tys. zł działdowski szpital zakupił system holterowski EKG, stanowisko intensywnego nadzoru i monitor funkcji życiowych. Całkowity koszt zakupu to 112 857,79 zł.
W czerwcu i lipcu 2018 r., zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego i bloku operacyjnego: wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny i histeroskop. Zakup o wartości 343 424,72 zł, zrealizowano przy udziale dotacji z Powiatu w kwocie 300 tys. złotych.

Obecnie SPZOZ w Działdowie jest w trakcie remontu dwóch klatek schodowych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na tę inwestycję szpital otrzymał z Powiatu Działdowskiego kwotę 100 tysięcy złotych.

W porozumieniu z Powiatem Działdowskim zmieniono sposób przeznaczenia dotacji celowej przyznanej na remont budynków SPZOZ. Obecnie SPZOZ w Działdowie jest w trakcie zakupu nowego ambulansu, kolumny artroskopowej i sprzętu na potrzeby zabiegów ortopedycznych oraz 18 łóżek szpitalnych z regulacją elektryczną i wyposażeniem. Ponadto, w ramach przekazanych środków do centralnej sterylizatorni trafi nowa myjka ultradźwiękowa, a na oddziale psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i neurologicznym wkrótce zmodernizowane zostaną podłogi, gdzie stare płytki PCV zastąpi elastyczna wykładzina. Te inwestycje umożliwi dotacja z Powiatu Działdowskiego w kwocie 790 tysięcy złotych.

nadesłał: Sławomir Brzozowski

Fot: Sławomir BrzozowskiDodał: Benedykt Perzyński