Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.04.2020

9 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 opublikowanego dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw. Rejestr, który prowadzić będzie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego–Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ujmie  m.in. informacje o wykonanych badaniach, zastosowanym leczeniu i hospitalizacji osób zarażonych koronawirusem. Dane będą przekazywane do rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego przez szpitale i laboratoria wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W rejestrze przetwarza się dane osobowe chorego obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL, ewentualnie serię i numer paszportu, datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania lub do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu kontaktowego. Ponadto w rejestrze będą przetwarzane jednostkowe dane medyczne, w tym informacje o stanie zdrowia pacjenta w chwili postawienia diagnozy oraz informacje na temat badań wykonanych w ramach diagnostyki COVID-19. Znajdzie się tam m.in. informacja o zastosowanym leczeniu i hospitalizacji.

Pełny tekst rozporządzenia do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński