Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 01.07.2020

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił 1 lipca 2020 r. nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020–2024 w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

Wnioski  w wersji papierowej należy przesyłać  do siedziby  WFOŚiGW na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

ul. św. Barbary 9,

10-026 Olsztyn

Aby złożyć poprawnie wniosek o dofinansowanie należy:

– założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.fundusz.olsztyn.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”,

– pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,

– wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,

– wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i wysłać przesyłka pocztową/kurierską wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Szczegóły na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Dodał: Benedykt Perzyński