Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 15.07.2019
Nagroda im. Grzegorza Palki – XXII edycja

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

Nagroda przyznawana jest raz w roku w trzech kategoriach:

– w dziedzinie ogólnopaństwowej,

– w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym,

– w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

Nagroda przyznawana jest osobom, które w swoich dokonaniach rozwoju samorządności przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Chodzi tu m.in. o dokonania ustawodawcze, czy naukowe. Patronem nagrody jest łódzki samorządowiec – Grzegorz Palka (w kapitule nagrody zasiada m.in. jego żona – Jadwiga Palka). Nagrodę stanowią dyplom i medal. O przyznanie nagrody mogą wnioskować posłowie i senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego, a także związki i stowarzyszenia samorządowe. Nagrodę przyznaje się w trzech dziedzinach: ogólnopaństwowej, działalności samorządowej w wymiarze ogólnokrajowym, działań w samorządzie lokalnym w znaczeniu ponadlokalnym.

Regulamin i wniosek w załącznikach

Dodał: Benedykt Perzyński