Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 07.06.2023
„Nasza współpraca przyniesie korzyści obu stronom”

6 czerwca br. w Zespole Szkól im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku podpisane zostało porozumienie współpracy między 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” i Zespołem Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

Wniosek złożony przez szkołę wpisuje się w panujące trendy w odniesieniu do edukacji. Pogorszenie bezpieczeństwa państwowego powoduje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa, co pozwala na zintensyfikowanie działań szkoły w zakresie obronności państwa, kształcenie umiejętności radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, w tym wywołanymi działaniami wojennymi. Edukację obronna w Zespole Szkół w Lidzbarku znacznie wzbogaci współpraca z 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”.

W uroczystości podpisania porozumienia ze strony wojska uczestniczyli dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Jarosław Kowalski oraz szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej major Rafał Skibiński

Informacja: ZS Lidzbark

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: ZS w LidzbarkuDodał: Benedykt Perzyński