Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 24.04.2020

24 kwietnia br. kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Po raz pierwszy ze względu na panującą sytuację nie będzie tradycyjnych uroczystości zakończenia nauki szkolnej oraz wręczenia świadectw tegorocznym absolwentom. W obecnym stanie prawnym każda szkoła określi sposób i termin odbioru przez abiturientów świadectw ukończenia szkoły wyłącznie w postaci papierowego dokumentu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa .

To niezwykła i trudna sytuacja, gdyż wyklucza możliwość tradycyjnie oczekiwanego spotkania, by wzajemnie podziękować tym, którzy razem realizowali wspaniałą przygodę edukacyjną. Mam tu na myśli dyrekcje szkół, grona pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych, rodziców uczniów i przede wszystkim tegorocznych absolwentów.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za Państwa wszelkie działania i profesjonalizm w wykonywaniu misji edukacji i wychowania kolejnego pokolenia młodych Polaków. Bez Państwa zaangażowania i właściwych postaw, także w tym trudnym okresie nauki niemożliwym byłoby przygotowanie młodych ludzi do wyzwań, które czekają na nich w dorosłym życiu a przede wszystkim tych związanych z egzaminami maturalnymi i zawodowymi. Dziękuję wszystkim za stworzenie właściwych warunków do rozwoju zainteresowań i pasji uczniów przez co osiągnęli oni wspaniałe sukcesy na różnych płaszczyznach życia szkolnego. Dziękuję za właściwą organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych naszego Powiatu , które są piękną wizytówką jakości kształcenia uczniów i gwarancją sukcesu dydaktycznego.

Wam, drodzy abiturienci, chcę podziękować za aktywność w działaniu na rzecz społeczności szkolnej oraz za wspaniałe osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia szkoły, tych dotyczących olimpiad przedmiotowych, osiągnięć sportowych, sukcesów muzycznych i kulturalnych oraz wolontariatu. Dzięki tym znaczącym dokonaniom promujecie pięknie swoje szkoły ale także powiat.

Jesteście dobrymi Ambasadorami naszych szkół!

Dziękując Wam za to wszystko i także za te działania , które nie zawsze są dostrzegane. Życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i sukcesów na egzaminie maturalnym oraz egzaminach zawodowym a także dostania się na wymarzone uczelnie wyższe. Pamiętajcie ,że świat jutra to Wy, a każdy koniec jest początkiem czegoś nowego.

Wicestarosta Marian Brandt

Dodał: Benedykt Perzyński