Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.08.2019
Nowa ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych połączyła Dębień z Rybnem!

2 sierpnia br. dokonano odbioru inwestycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień- Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych”.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Janusz Adamiak i przedstawiciel wykonawcy: kierownik budowy Robert Stęplowski przy obecności p.o. kierownika Działu Drogowo-Mostowego w RDW w Nidzicy Tomasza Czerwińskiego, specjalisty w Wydziale Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Teresy Kozak i inspektora nadzoru Jana Budzińskiego. W odbiorze uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, które przekazały dotacje celowe na tę inwestycję: wicestarosta Marian Brandt, wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Grochocki. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski z Glinojecka.

Galeria

Całkowita długość odcinka wyniosła 1364 m, zaś kosz inwestycji zamknął się w kwocie 1 097 268,82 zł.

Dodał: Benedykt Perzyński