Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 19.10.2022
Nowy chodnik w Ciborzu

13 października br. w Ciborzu dokonany został odbiór końcowy inwestycji: „Budowa chodnika o długości około 120m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N”, której wykonawcą była firma Usługi Remontowo – Budowlane Beata Kuzimowicz „BEST-BRUK”  z Iłowa-Osady. Długość nowego chodnika to 123 m, natomiast zakres robót objął wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm – 222,00 m².
Ogólny koszt inwestycji wyniósł 107 639,33 zł, z czego środki finansowe powiatu: 64 906,33 zł, zaś środki Gminy Lidzbark: 42 733,00 zł.

Dodał: Benedykt Perzyński